תקנונים

 

 

מבצע מולטימדיה ב-SELECT 

 

 

 

 **********

תאריך:9.19

תקנון מבצע לחודש 9.19 בסוכנות המורשית דנאל מוטורס (להלן – "הסוכנות המורשית")

תקנון זה הינו חוזה ומטרתו להסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע המקנה ללקוח הטבה בתקופת המבצע.

התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים בקשר למבצע ועצם ההשתתפות מהווה הסכמה מלאה לאמור בו. 

1. תקופת המבצע

1.1 המבצע יהיה בתוקף החל מתאריך 13.9 ועד תאריך 20.9.19 בלבד (להלן – "תקופת המבצע").

1.2 הסוכנות המורשית רשאית לשנות את תקופת המבצע, להאריכה, לקצרה או לבטלה, באופן מוחלט, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות פרסום הודעה מתאימה על כך.

2. הזכאות ליהנות מהטבות המבצע

2.1 לקוח שיבצע הזמנה לרכב חדש וישלם מקדמה (או שברשותו הזמנה קיימת טרם תקופת המבצע) יהיה זכאי ליהנות מהטבות המבצע, כמפורט בסעיף 3 להלן, ובתנאי שישלם את מלוא התמורה בגין רכישת הרכב החדש במהלך תקופת המבצע.

3. תיאור המבצע

3.1 מבצע יוניון מוטורס לחודש 9.19

3.2 (תיאור הטבת הסוכנות 1)  תיאור תנאי מימון- בהתאם לתנאי המימון של TOYOTA EASY WAY

3.3 (תיאור הטבת סוכנות 2) בתקופת המבצע תינתן הטבה באבזור- חיישני רוורס + מצלמת דרך קדמית ואחורית מתנה, לכל הרוכש/ת אחד מדגמי טויוטה.  

 (להלן - "ההטבה/ות")

4. המרת הטבה

לקוח הזכאי להטבות המבצע לא יוכל להמיר את ההטבה להנחה כספית.

5. מימוש ההטבה

ההטבה ניתנות למימוש בסוכנות המורשית בלבד.

במקרה של אי מימוש ההטבה במועד לא יינתן זיכוי ע"י הסוכנות המורשית.

6. תנאים כללים

המבצע הינו באחריותה הבלעדית ועל דעתה של הסוכנות המורשית בלבד. אין במבצע כדי לחייב את יבואנית הרכב, חב' יוניון מוטורס בע"מ, באיזו מהתחייבויות הסוכנות המורשית כלפי הלקוח וללקוח לא תהייה כל טענה, דרישה ותביעה כלפי יוניון מוטורס בכל הקשור והנוגע למבצע. 

בכבוד רב,

דנאל מוטורס, סוכנות מורשית טויוטה
מבצעים הזמנת נסיעת התרשמות הזמנת טיפול דרכי יצירת קשר נגישות